Spotkanie w „samochodówce” - Aktualności - KPP Skarżysko-Kamienna

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w „samochodówce”

Policjant ze skarżyskiej komendy przeprowadził pogadankę z uczniami klas pierwszych Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku- Kamiennej na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zjawiska zażywania dopalaczy. Oba tematy wpisują się w ogólnopolską kampanie MSWiA pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” oraz świętokrzyski projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”.

W minioną środę na terenie Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa w Sieci oraz zjawiska zażywania dopalaczy. W spotkaniu wzięło udział blisko 60 uczniów klas pierwszych w/w placówki. W pierwszej części pogadanki policjant szczegółowo omówił czym jest cyberprzemoc, jakie są jej formy i jak się chronić przed tego rodzaju agresją. Zwrócił uwagę na najczęstsze przestępstwa popełniane w Internecie oraz omówił odpowiedzialność karną i cywilną sprawców tych czynów. Ponadto wskazał główne zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Sieci przy właściwym zabezpieczeniu komputera i telefonu. Druga część pogadanki poświęcona została zjawisku zażywania dopalaczy w aspekcie prawnym i zdrowotnym.

Środowe spotkanie w placówce wpisuje się w ogólnopolską kampanie MSWiA pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” oraz świętokrzyski projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”.

Opr. DSz

Źródło: KPP Skarżysko- Kamienna