Ćwiczenia straży pożarnej - Aktualności - KPP Skarżysko-Kamienna

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia straży pożarnej

W minionym tygodniu skarżyscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach powiatowych straży pożarnej w Skarżysku Kościelnym, których głównym celem było sprawdzenie procedur wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu OLPP Sp. z o.o.

4 października na terenie Bazy Paliw Nr 6 OLPP Sp. z o.o. w Skarżysku Kościelnym odbyły się ćwiczenia powiatowe straży pożarnej. Tematem było sprawdzenie procedur wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i przećwiczenie kolejnych scenariuszy potencjalnych zdarzeń mogących powstać w trakcie normalnej pracy zakładu.
W opracowanej dokumentacji do ćwiczeń przewidziano trzy epizody i były to: wyciek paliwa przy stanowiskach nalewkowych, pożar w jednej z pompowni oraz pożar lasu. Do realizacji założeń na poszczególnych epizodach przewidziano działania wspólne i połączone sił Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, służb współdziałających – Zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji oraz Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także służb i pracowników zakładu.
Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział ponad 120 ratowników w tym także siły z innych powiatów województwa świętokrzyskiego. Do działań zaangażowano łącznie 32 pojazdy pożarnicze i specjalistyczne którymi dowodził komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej. Całość ćwiczeń wizytował z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat.
Dodatkowym celem ćwiczeń było zweryfikowanie funkcjonujących procedur ratowniczych w zakładzie.
Na krótkim podsumowaniu zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. bryg. Robert Sabat podziękował gospodarzom za udostępnienie terenu ćwiczeń i organizację, a wszystkim uczestnikom za pełne zaangażowanie w likwidacji pozorowanych niebezpieczeństw. Ćwiczenia oceniane były przez oficerów kadry dowódczej z województwa świętokrzyskiego. Opracowane przez nich wnioski i spostrzeżenia przyczynią się do wyeliminowania drobnych błędów i doskonalenia umiejętności ratowniczo – gaśniczych.

Źródło: KP PSP Skarżysko-Kamienna