Radzili seniorom - Aktualności - KPP Skarżysko-Kamienna

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Radzili seniorom

W poniedziałek i czwartek skarżyscy policjanci spotykali się z seniorami w Bliżynie i Skarżysku. Wspólnie ze strażakami i pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tłumaczyli osobom starszym jak zadbać o swoje bezpieczeństwo.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie i Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej odbyły się spotkanie profilaktyczne poświęcone bezpieczeństwu osób starszych. W ramach projektu „Świętokrzyska Koalicja Seniorów” z seniorami spotkali się policjanci, strażacy oraz pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zebrani usłyszeli jak nie dać się zwieść oszustom żerujących na osobach starszych. Andrzej Gębski ze skarżyskiej jednostki ZUS – u omówił sytuacje, w których pracownicy zakładu ubezpieczeń mogą odwiedzać emerytów w miejscu zamieszkania. Uświadamiał, że są to sporadyczne przypadki. Ostrzegał seniorów przed oszustami podszywającymi się pod urzędników ZUS. Starszy kapitan Marcin Kuźdub z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej tłumaczył seniorom jak poważnym zagrożeniem jest tlenek węgla. Uczulał, aby wykonywać okresowe przeglądy instalacji spalinowych, gazowych, czy elektrycznych. Strażak zaprezentował działanie czujników tlenku węgla i wręczył ulotki informacyjne. Seniorzy wysłuchali także rad skarżyskich stróżów prawa. Policjanci opowiadali o metodach przestępców podających się za policjantów, członków rodziny, czy pracowników różnych instytucji. Ponadto tłumaczyli jak ważną rolę w bezpieczeństwie w ruchu drogowym odgrywają odblaski.

Kluczowym momentem obu spotkań było rozlosowanie wśród uczestników czujników tlenku węgla ufundowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach kampanii „Czad i ogień – obudź czujność”. Jej celem jest wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie skutków i przyczyn powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla.

Oprac. JG

Źródło: KPP Skarżysko - Kamienna