Oficer Prasowy - KPP Skarżysko-Kamienna

Oficer Prasowy

Oficer Prasowy

asp. Jarosław Gwóźdź

tel. 041 3951 256, 723 192 113

e-mail. jaroslaw.gwozdz@ki.policja.gov.pl

Nieetatowy zastępca Oficera Prasowego

asp. Damian Szwagierek

tel. 041 3951 254, 723 192 113

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych należy:

  1. wykonywanie działalności prasowo-informacyjnej;
  2. wykonywanie czynności z zakresu komunikacji wewnętrznej;
  3. współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  4. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
  5. tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;
  6. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i innych jednostek organizacyjnych Policji.