Struktura Organizacyjna Komisariatu Policji w Suchedniowie - KPP Skarżysko-Kamienna

Struktura Organizacyjna Komisariatu Policji w Suchedniowie

Struktura Organizacyjna Komisariatu Policji w Suchedniowie

1.  Komendant Komisariatu Policji w Suchedniowie,

2. Zespół Kryminalny,

3. Zespół Patrolowo – Interwencyjny,

4.  Zespół Dzielnicowych

5. Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń