Struktura Organizacyjna Wydziału Kryminalnego - KPP Skarżysko-Kamienna

Struktura Organizacyjna Wydziału Kryminalnego

Struktura Organizacyjna Wydziału Kryminalnego

  1. Naczelnik
  2. Z-ca Naczelnika
  3. Z-ca Naczelnika
  4. Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
  5. Zespół Do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Przeciwko Mieniu
  6. Zespół Do Spraw Przestępczości Nieletnich
  7. Zespół Do Walki z Przestępczością Narkotykową
  8. Zespół Dochodzeniowo-Śledczy
  9. Zespół Techniki Kryminalistycznej.