STRUKTURA WYDZIAŁU - Struktura Organizacyjna Wydziału Prewencji - KPP Skarżysko-Kamienna

Struktura Organizacyjna Wydziału Prewencji

STRUKTURA WYDZIAŁU

  1. Naczelnik
  2. Zastępca Naczelnika
  3. Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne
  4. Zespół Dzielnicowych
  5. Zespół Do Spraw Wykroczeń
  6. Zespół Dyżurnych
  7. Zespół Do Spraw Organizacji Służby, Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych
  8. Zespół Ochronny
  9. Zespół Do Spraw Prewencji Kryminalnej