Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Zespół Kadr, Szkolenia i Ochrony Informacji Niejawnych

ZESPÓŁ KADR, SZKOLENIA I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

ULICA SZYDŁOWIECKA 22

26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

 

INSPEKTOR KSC

mgr Renata Szczygieł

tel. 41 39-51-211

 

INSPEKTOR KSC

mgr Małgorzata Pogorzelska

tel. 41 39-51-212

 

KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ

mgr Dorota Olczyk

tel. 41 39-51-214

e-mail:

kadry.skarzysko@ki.policja.gov.pl