Instytucje pomocowe - Przemoc w rodzinie - KPP Skarżysko-Kamienna

Przemoc w rodzinie

Instytucje pomocowe

Każda osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie może zwrócić się o pomoc do policji, prokuratury oraz podmiotów świadczących pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Poniżej przedstawiamy wykaz instytucji pomocowych dla osób dotkniętych przemocą domową działających na terenie powiatu skarżyskiego.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 2525035, 41 2525045

e-mail: sekretariat(at)mops.skarkam.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym

ul. Kościelna 2a, 26 – 115 Skarżysko Kościelne;                                        

tel. 41 271-40-20                                                         

e-mail: gopskosc@hot.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn
tel. 41 254-13-26
e-mail: gopsblizyn@hot.pl
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie,

ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

e-mail: mgopssuchedniow2hot.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączna 115, 26-140 Łączna
tel. 41 254-84-79
tel./fax Świadczenia Rodzinne 41 254-89-39
e-mail: gops@laczna.pl gopslaczna@hot.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.41 2521953

e-mail pcpr.sko@wp.pl

W ramach realizowanych oddziaływań na szczególną uwagę zasługuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

 

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Alkoholowych  oraz  Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Ogólna 24, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Gminny Punkt  Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy
Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18

tel. 041 25 20 165/
–   pomoc prawnika, kuratora, psychoprofilaktyka i psychologa   

 

Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS
ul. Sikorskiego 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 25 20 33
- porady terapeuty, prawnika, pracowników socjalnych

 

Klub Integracji Społecznej
MOPS ul. Sikorskiego 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 25 28 028

 

Hostel dla małoletnich z opiekunem ,Zespół Placówek „Przystań”
ul. Rejowska 53, całodobowo, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 25 10 512

 

Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc”
ul. Legionów 122d/ 409, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.41 253 30 63

 

Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego" Skarżysko-Kamienna

ul. Moniuszki 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Pliki do pobrania

  • 1.47 MB