NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO - Akcje - KPP Skarżysko-Kamienna

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

Nadrzędnym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Akcja ma także na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić, gdy nie zastosują się do przepisów prawa.

Podczas tych działań policjanci zwracają szczególną uwagę na pieszych oraz rowerzystów, jak również kierujących pojazdami, którzy swoim niewłaściwym zachowaniem powodują zagrożenie dla tej grupy osób.