PASY BEZPIECZEŃSTWA - Akcje - KPP Skarżysko-Kamienna

PASY BEZPIECZEŃSTWA

Głównym celem akcji jest zmobilizowanie kierujących pojazdami do przestrzegania obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy oraz przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.

Akcja „Pasy bezpieczeństwa” to nie tylko ujawnianie naruszeń przepisów drogowych, ale także  uświadamianie kierującym i pasażerom jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz jak wzrasta stopień ryzyka powstania ciężkich obrażeń ciała podczas wypadku, gdy nie jest przestrzegana ta podstawowa zasada.